Aktualitások
MLSZ sportfejlesztési program jóváhagyási határozata
2019. október 14. 17:51
Magyar Labdarúgó Szövetség határozata jóváhagyta a Vértesszőlősi Sportegyesület sportfejlesztési programjának támogatását.

Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O K A T

A VÉRTESSZŐLŐSI SPORT EGYESÜLET kérelmező (székhelye: 2837 Vértesszőlős, Sportcentrum - -. , adószáma: 18606773-1-11, képviselője:
Kovács Csaba) (a továbbiakban: Kérelmező) 2018.11.15. napján jóváhagyott 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja
keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítása a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jóváhagyáara került.

A határozatok teljes szövege PDF formátumban letölthető:
- Sportfejlesztési program jóváhagyási határozat
- Sportfejlesztési program meghosszabbítását jóváhagyó határozat
 


Címkék

Kommentek

Eseménynaptár
« 2020. június »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szakosztályok
© 2016 Vértesszőlősi Sportegyesület - Minden jog fenntartva!
Készítette és üzemelteti: Mile Informatika Kft. | CMS powered by Neoport Core engine

A Vértesszőlősi Sportegyesület Labdarúgó szakosztálya szeretettel vár minden mozgást és labdarúgást szerető gyereket utánpótlás csapataiba 5 éves kortól 20 éves korig!

Jelentkezni lehet:
Ubornyák Attila szakosztályvezetőnél
telefon: 30 594 7373