Aktualitások
MLSZ jóváhagyási határozata
2019. május 30. 16:33
Sportfejlesztési program 3. meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása

Iktatószám: ki/JHHOSSZ301-09118/2015/MLSZ Vértesszőlős Sportegyesület
Ügyszám: be/SFP-09118/2015/MLSZ Vértesszőlős
Ügyintéző: Dr. Mucsányi Márton József Attila 41
E-mail: Mucsanyi.Marton@mlsz.hu 2837
Tárgy: sportfejlesztési program 3. meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Vértesszőlős Sportegyesület kérelmező (székhelye: 2837 Vértesszőlős, József Attila 41., adószáma: 18606773-1-11, képviselője: Kovács
Csaba) (a továbbiakban: Kérelmező) 2015.12.10. napján jóváhagyott 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja
keretében megvalósítandó fejlesztések 3. meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi
összegekben

jóváhagyom.

 A benyújtott sporttámogatási kérelem és a határozat teljes szövege itt letölthető PDF formátumban: MLSZ jóváhagyó határozat.pdf

Mellékletek:
2019-es MLSZ Sportfejlesztési program kérelem jóváhagyása (PDF)
VSE Sportfejlesztési Program igénylés (PDF)
 


Címkék

Kommentek

Eseménynaptár
« 2020. június »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szakosztályok
© 2016 Vértesszőlősi Sportegyesület - Minden jog fenntartva!
Készítette és üzemelteti: Mile Informatika Kft. | CMS powered by Neoport Core engine

A Vértesszőlősi Sportegyesület Labdarúgó szakosztálya szeretettel vár minden mozgást és labdarúgást szerető gyereket utánpótlás csapataiba 5 éves kortól 20 éves korig!

Jelentkezni lehet:
Ubornyák Attila szakosztályvezetőnél
telefon: 30 594 7373